De Haagse Hogeschool heeft besloten genderneutrale toiletten te plaatsen. Dit is compleet doorgeslagen volgens Jong de Mos, de jongerentak van de lokale politieke partij Groep de Mos. Niet alleen plaatst de hogeschool de verkeerde prioriteiten. De exacte beweegredenen zijn onduidelijk, de school heeft geen indicatie hoeveel mensen er om gevraagd hebben. Daarnaast vindt de partij het zorgelijk dat gehandicaptentoiletten nu gebruikt kunnen worden door iedereen die zich identificeert als ‘iets’ anders dan man of vrouw.

 

Bestuurslid en student Bedrijfseconomie aan de HHS Fabian van Daalhoff die voor Groep de Mos kandidaat-raadslid is: “De Haagse Hogeschool wil graag een omgeving zijn ‘waar iedereen mee kan doen, ongeacht geslacht, etniciteit, beperking of seksuele voorkeur, aldus het bericht dat geplaatst is op de website.’ Waar trekt de Haagse Hogeschool dan de grens? Als je deze gedachtegang volgt dient iedereen die dat wenst over een apart toilet te beschikken. Denk aan een toilet speciaal voor mensen met een andere afkomst of toiletten voor mensen die op een bepaald geslacht vallen.”

 

Jong de Mos is van mening dat de Haagse Hogeschool zich eerst moet focussen op belangrijkere zaken binnen het instituut. De hogeschool is afgelopen tijd meermaals negatief in het nieuws gekomen door integriteitsschendingen, een slechte bestuurs- en managementcultuur en jarenlange slechte scores in de keuzegids. De school scoort een 5,6 gemiddeld in 2018. Het klakkeloos overnemen van een maatschappelijke trend voegt niks toe.

 

Ga naar het mannentoilet of vrouwentoilet, waar jij je prettig voelt. Dat is het belangrijkste. Dan kan de school zich gaan focussen op zaken die echt relevant zijn, zoals adequate begeleiding geven aan jongeren die interseks zijn en met zo een moeilijk vraagstuk ‘struggelen,” aldus Fabian van Daalhoff die het handelen van de Haagse Hogeschool onbegrijpelijk vindt.

 

Jong de Mos roept Groep de Mos op hierover vragen te stellen in de Haagse gemeenteraad. De gehandicaptentoiletten dienen per direct weer enkel toegankelijk te worden gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking.