Als het aan Groep de Mos ligt worden oude bunkers onder de Grote Markt en het Buitenhof in de toekomst omgebouwd tot uitgaansgelegenheden. Ook in leegstaande slooppanden moeten grote feesten worden georganiseerd teneinde het Haagse nachtleven wat meer leven in te blazen. Na de mislukte poging van jongeren om een club te vestigen in het voormalige V&D-pand in de Grote Marktstraat moet er volgens Groep de Mos serieus gekeken worden naar alternatieven.

De Mos: “De roep van duizenden jongeren wordt maar niet gehoord door dit College. Omdat de jongeren de handen niet op elkaar hebben gekregen om een dansclub te vestigen in de Grote Marktstraat, verzoek ik de gemeente nu om met de jongeren en horecaondernemers in overleg te treden om te bezien hoe de oude atoombunkers in het centrum getransformeerd kunnen worden tot heuse uitgaansgelegenheden. Er zijn meerdere ondergrondse gangenstelsels die nog in prima staat zijn.”

De Mos: “Onder het Buitenhof zit nog een bunkeronderdeel, waarvan een deel bij een te realiseren parkeerplaats wordt getrokken. Interessant is de vraag of daar een ruimte overblijft voor het realiseren van een ondergrondse club. Andere opties die bekeken zouden kunnen worden zijn de Brouwersgracht, de Lijnbaan en de restanten van de bunker onder de Grote Marktstraat. Wij willen van het stadsbestuur inzichtelijk hebben welke ondergrondse bunkers zich hiervoor lenen en of de gemeente de bereidheid heeft om ondernemers en jongeren die hier wat willen ondernemen te faciliteren”.

Damiën Zeller, mede-initiatiefnemer van de Facebook-pagina V&D moet club worden, die in korte tijd meer dan 4.000 likes scoorde, omarmt het idee van Groep de Mos van harte.

“We zijn blij dat Groep de Mos zich zo inzet voor een wat bruisender Den Haag, waar het voor ons jongeren goed toeven is. Met steun van De Mos hopen we dat onze roep om meer uitgaansgelegenheden nu wel eens wordt gehoord. Hoewel het zonde is dat ons plan om een club te vestigen in het voormalige V&D-pand in de Grote Marktstraat, is het nu tijd om voorruit te kijken. Daarbij past het idee om uitgaansgelegenheden te creëren in oude bunkers en het verstrekken van vergunningen voor feesten in slooppanden,” aldus Zeller.

De Mos en Zeller wijzen erop dat het idee van clubs in voormalige bunkers niet nieuw is.

“De Gribojedov Club is één van de meest bekende clubs van Sint-Petersburg (Rusland) en is gelegen in een oude schuilkelder. Nu heeft het de functie als discotheek, cultureel centrum voor onder meer tentoonstellingen en concerten. Als we zoiets in Den Haag doen, geven we het nachtleven een echte impuls,” aldus De Mos en Zeller.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het feit dat Den Haag meerdere voormalige atoombunkers rijk is en dat er op dit moment niets met deze unieke locaties wordt gedaan?

2) Heeft u de bereidheid om, in overleg met jongeren en ondernemers, de mogelijkheid te onderzoeken om atoombunkers te transformeren tot uitgaansgelegenheden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad een lijst doen toekomen van Haagse bunkers die a) niet meer worden gebruikt en b) in goede staat zijn en kunt u daarbij duiden wat er nodig is om deze locaties te transformeren tot uitgaansgelegenheden?

U geeft in de beantwoording van vraag 3 van de Groep de Mos-vragen om in het voormalige V&D-pand aan de Grote Marktstraat een club te vestigen aan dat u een actieve houding heeft met het faciliteren van uitgaansinitiatieven van ondernemers. (1)

3) Deelt u de mening dat deze locaties goed te gebruiken zijn om tegemoet te komen aan de roep van de jongeren om meer uitgaansgelegenheden en dat u inzake deze voormalige atoombunkers een actieve houding kunt aannemen voor het faciliteren van initiatieven om het uitgaansleven te bevorderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, heeft u de bereidheid om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de Facebook-pagina “V&D moet club worden” (2), die na het afketsen van hun V&D-idee graag uitgaanslocaties gerealiseerd zien worden in de voormalige bunkers en (tijdelijk) in slooppanden en kunt u de raad over de uitkomst van dit gesprek informeren? Kunt u in dit gesprek ook ondernemers, de Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordigers van Haagse jongeren, zoals de Haagse Jongerenambassadeurs en ACKU betrekken s.v.p.?

4) Bent u bekend met het feit dat het idee van een club in een voormalige bunker niet nieuw is en dat dit in bijvoorbeeld Sint-Petersburg (3) al gebeurt? Deelt u tenslotte de mening dat clubs op unieke locaties, zoals de bunkers in het centrum, zullen bijdragen aan meer (jongere) toeristen richting Den Haag?

5) Heeft u een overzicht van leegstaande slooppanden die gebruikt zouden kunnen worden als (tijdelijke) locatie voor feesten?

 

(1) RIS 293760

(2) https://www.facebook.com/Denhaagclub/?fref=ts

(3) http://www.nightlife-cityguide.com/nl/nachtleven-gids/nachtleven-san-Petersburg-nachtleven-discotheken/