Jongerenafdeling Groep de Mos wil EHBO cursussen terug op scholen

Onlangs was bij Omroep Max het programma EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen. Met dit programma probeert de publieke omroep mensen wat basiskennis EHBO bij te brengen. De EHBO zit in zwaar weer. Zo is de inzet van EHBO-ers bij evenementen niet langer vanzelfsprekend. Voor wat betreft het aantal mensen met een eerstehulpdiploma, hoort Nederland binnen Europa inmiddels bij de laagste regionen.

Jong de Mos voorzitter Damiën Zeller: “Samen met ons bestuurslid marketing; Frederick Smit, was ik aanwezig bij de uitzending van dit programma. Tijdens deze avond schrok ik van het buitengewoon lage percentage Nederlanders dat in het bezit is van een geldig EHBO diploma. Slechts 3,2% van de Nederlandse bevolking kan eerste hulp aanbieden. Ook merkte ik dat mijn basiskennis EHBO mij zwaar in de steek liet, dat komt ook omdat ik op school nog geen begin van een EHBO-cursus heb gehad.”

Jong de Mos stelt voor om EHBO-cursussen op Haagse scholen aan te bieden.

“Het liefst zien wij dat dit verplicht wordt, want het redt gewoon levens. Maar primair kan de gemeente dat niet beslissen, daarom doen wij een klemmend beroep op de gemeente om te zorgen dat EHBO-cussussen in de groepen 8 van het basisonderwijs en op middelbare scholen aangeboden worden”, aldus Zeller.

Groep de Mos raadslid Lex Kraft van Ermel, verantwoordelijk voor de portefeuille zorg, neemt de tip van de jongerenafdeling graag over.

“Het hebben van een EHBO-diploma is in andere Europese landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Oostenrijk, verplicht om bij het rijbewijs te halen. Ik vind dat wij in Den Haag ook iets moeten doen om meer mensen te voorzien van een EHBO-diploma. Het makkelijkst is dat via het onderwijs, maar bij een succes zou het aanbod van EHBO-cursussen ook uitgebreid kunnen worden naar buurthuizen”, aldus Kraft van Ermel die vragen stelt aan het stadsbestuur.

Schriftelijke vragen: Bied EHBO cursussen aan op school
 
1.     Bent u bekend met het programma EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen? (1) en kent u de berichten ‘EHBO zit in zwaar weer’ (2) en ‘Rode Kruis Hulpbereidheid Nederlanders zonder EHBO kennis alarmerend laag’ (3). Zo nee, waarom niet?
 
2.     Deelt u de mening dat het zorgelijk isdat er maar zo’n klein deel van de bevolking met een EHBO diploma op zak loopt? Zo neen, waarom niet?
 
3.     Deelt u de mening dat er sneller zorg verleend kan worden als er vaker een EHBO-er in de buurt is? Zo nee, waarom niet?
 
4.     Deelt u de zorgen dat als er nu niet op vroege leeftijd wordt begonnen met het aanbieden van cursussen dat er in de toekomst nog minder mensen zullen zijn met een EHBO – diploma?
 
5.     Kunt u aangeven of het mogelijk is om EHBO cursussen aan te bieden op de Haagse scholen, zowel aan de groepen 8 in het basisonderwijs als op de middelbare scholen? Zo ja, welke inspanningen wilt u leveren om EHBO-cursussen aan te bieden op Haagse scholen? Graag een gedetailleerd antwoord.
 
6.     Indien het aanbieden van EHBO-cursussen in het onderwijs succesvol is, kunt u aangeven of u bereid bent om dit project verder uit te rollen in  buurthuizen, buurtorganisaties en bij sportverenigingen, zodat ook ouderen, buurtbewoners en vrijwilligers bij sportverenigingen het  EHBO diploma kunnen behalen en in de praktijk toepassen? Zo neen, waarom niet?
 
7.   Het is wenselijk, dat met name buurtorganisaties en sportverenigingen een financiële tegemoetkoming voor hun vrijwilligers kunnen krijgen voor de EHBO-cursus.  Kunt u aangeven in hoeverre de wijkaanpak en de sportnota hiervoor mogelijkheden bieden?
 
8.      Dit geldt in dezelfde mate voor de verplichte herhalings- en bijscholingstrainingen voor zowel scholieren, als vrijwilligers in buurtorganisaties, buurthuizen als sportverenigingen. Zo neen, waarom niet?
 
 
 
20170321_222615